Verwijdering oude e-mails

Hoe stel ik in, dat alle e-mails ouder dan … dagen automatisch verwijderd worden ?