Odeslané emaily nejsou příjemci doručeny (En translate inside)

eM Client bez problémů odešle email (ze seznam.cz účtu). Na serveru Seznam.cz se daný email standardně objeví v odeslané poště. Na pohled je vše v pořádku. Email není ovšem příjemci doručen. Vše fungovalo i s poslední verzí programu asi do 18.11.

Nepomohly opravy databáze, oprava programu ani čistá instalace (na jiném PC se stejným účtem a stejným OS Win10 22H2 a stejnou poslední verzí eM Client v9.2.1222 vše funguje). PC byl odborně vyčištěn, odvirován a optimalizován (3 dny práce a bez úspěchu). Nepomohl ani bod obnovy. Pomůžete prosím?
——————————-
GOOGLE TRANSLATE:
Sent emails are not delivered to the recipient

Em Client sends an email (from Seznam.cz account) without any problems. On the server Seznam.cz, the email will appear in the post office by default. Everything is fine. However, the email is not delivered to the recipient. Everything worked with the latest version of the program until 18.11.

Database repairs, program repair and net installation (on another PC with the same account and the same Win10 22H2 and the same latest version of EM Client v9.2.1222 did not help). The PC has been professionally cleaned, deviated and optimized (3 days of work and without success). Nor did the recovery point help. Will you help?

You will need to ask your email provider for assistance.

Unless they sent you an email to say they couldn’t deliver the message, it should have been delivered. If not, there may be some server error.

Solved by force changing the port from 25 to 465.