Nejde spustit eM Client

Po dnešní aktualizaci nejde spustit.

A little more information might give us a clue…