eMclient won't start after successful database check

After eMclient startup database check window appear. Check is always successful, but eMclient won’t start. All repeats is circle. Win 10 64bit.

Dobrý den,
V tom případě zkuste odinstalovat a znovu nainstalovat eM Client. Poté dejte vědět, zda problém přetrval, nebo zda opětovná instalace pomohla.

Dobrý den, reinstalace pomohla, původně jsem chtěl zjistit příčinu a pečlivě ji reportovat. To se bohužel nedalo. Díky