After restoring the factory settings to Windows, it is not possible to run eM Client

Po obnovení nastavení z výroby do systému Windows není možné spustit klienta eM, protože vždy hlásí, že nebyl správně ukončen a kontroluje databázi a končí chybovou zprávou, že databáze nelze načíst. Zde jsem našel příspěvek na fóru, který částečně řeší tuto situaci instalací eM Client verze 6 po odinstalaci klienta verze 7 klienta eM, který poté aktualizaci stáhne, po jeho dokončení funguje normálně, dokud klient nedokončí a nerestartuje nebo vypne počítače. Po spuštění a spuštění operačního systému se vše opakuje. Pokud klient odinstaluje a nainstaluje novější verzi 7, situace jej nevyřeší ani tak, a to i po ručním mazání systému. Vždy se stejnou chybou se stejnou zprávou.

If the database is corrupt and cannot be loaded, you can start eM Client with a blank database, then setup your accounts again.

To delete the database, close eM Client, and then delete or rename C:\Users_[username]_\AppData\Roaming\eM Client. You may have to show hidden items in Explorer to do that.