Zobrazenie došlej správy na ploche PC

Rád by som vedel, ako nastavit bublinu upozornenia na došlú správu na ploche Pc.

Vlad3

This may be the settings you are looking for… these are my settings for NO POPUPS…