skúšobný účet pre Sync2eM

Nie je možné vytvoriť skúšobný účet pre Sync2eM. (Účet sa nepodarilo vytvoriť.
Chyba na serveri).
Je táto služba podporovaná? (keďže len na SK stránke máte tento produkt)

Hello,
I am sorry but Sync2eM service is no longer supported - If you found it on our Slovak webpage, we will remove it ASAP. We are sorry for this confusion.