Restore fra back-up

Jeg har lavet back-up. Hvordan får jeg restore på eM Client.

Go to Menu > File > Restore. In Danish: Menu > Filer > Gendan

1 Like