Přehození pořadí importovaných účtů

2 účty A a B se složkami plných zpráv (používám pop3) z LiveMail se naimportovaly v obráceném pořadí:
B
A (ten je nastaven jako výchozí)
Jde to nějak otočit, aby nahoře byl účet A a pod ním B?
Děkuji.
2 accounts A and B with full message folders (I use pop3) from LiveMail were imported in reverse order:
B
A (this is set as default)
Is it possible to turn it around so that account A is at the top and B below it?
Thank you.

Go to Menu —> Accounts
You will see the list of your two accounts A and B.
You’ll notice also UP and DOWN arrows on the top right corner.
Select your B account and then UP.

2 Likes