em Client nedokázal kontaktovat aktualizační server

Chybová hláška: “eM Client nedokázal kontaktovat aktualizační server po dobu delší než 14 dní. Chcete-li nadále používat tento produkt, ujistěte se prosím, že je server dostupný z Vaší sítě. Poslední pokus skončil s následující chybou: Nadřízené připojení bylo uzavřeno: došlo k neočekávané chybě při odeslání. Aplikace se nyní přepne do Offline módu.”
Podotýkám, že e-mail je na gmailu a připojení k internetu bylo a je stále funkční - odzkoušeno při současném spuštění eM.
Co s tím, prosím? Petr N.

I got the same problem. Full uninstall and reinstall can’t resilve this problem. At the same time client can read headers of mail and send my message, but don’t wont load bodies of incoming messages and enclosed attachments.
all other application works whit no any problems.
What I must do with this?