Editace html v novém emailu, zástupná pole

  1. Uvítal bych možnost editace nového emailu přímo v kódu HTML.

V Thunderbirdu využívám velice praktické rozšíření Quicktext.
To umožňuje definovat předem připravené texty, které jsou organizovány do skupin a dvěmi kliknutími je možné vložit kterýkoliv z nich na pozici kurzoru v právě editovaném emilu.

Více ke QuickTextu:
Velkým plusem pak je to, že do těchto “quick textů” je možné vkládat libovolné zástupná pole z adesáře.

Tedy např. pole [[TO=email]] vloží do textu email příjemce

Výhody oproti šablonám vidím min. dvě:

  • připravený text lze vložit kamkoliv do editované zprávy

  • zástupná pole berou hodnoty z Kontaktů, což ušetří (v některých případech) relativně hodně psaní a navíc eliminuje možnost chyb.