Dotazy před zakoupením: Stars, Flagged, Close window, Repeated calendar Agenda error

Dobrý den, zvažuji nákup doživotní licence, prosím o zodpovězení následujících dotazů:

Je nějak možné zobrazit u jednotlivých účtů Gmail a Outlook složku s příznakem? Zobrazuje se mi jen jedna složka v Oblíbených s příznakem obsahující všechny Gmail zprávy s hvězdičkou a z Outlooku s příznakem.

Je možné nějak nastavit, aby se po archivaci zavřelo okno se zprávou (jako při smazání) a nezobrazila se další zpráva?

V kalendáři mám problém s opakovanými událostmi. Když zadám událost, která se má opakovat každý týden, tak v měsíčním kalendáři se mi zobrazují všechna opakování, ale po přepnutí na vedlejší Agenda se mi zobrazuje jen první výskyt. V pravém sloupci Agenda se zobrazují všechna opakování. Kde dělám chybu?
Děkuji.

Hello, I am considering purchasing a lifetime license, please answer the following questions:

Is it somehow possible to display a flagged folder for each Gmail and Outlook account? I only see one folder in Favorites with a flag containing all Gmail messages with an star and from Outlook with a flag.

Is it possible to somehow set it to close the message window after archiving (like deleting) and not show the next message?

I have a problem with recurring events in my calendar. When I enter an event to repeat every week, the monthly calendar shows all repeats, but when I switch to the next Agenda, only the first occurrence is shown. The right column of the Agenda shows all the repeats. Where am I going wrong?

Thank you.