A new instalation program can not run

A new instalation program can not run

eM Client (3.0.9287.0)
Windows: Microsoft Windows NT 6.0.6002 Service Pack 2, Framework: 2.0.50727.4016
The following error has occurred:
System.TypeInitializationException: Inicializační metoda typu System.Transactions.Diagnostics.DiagnosticTrace vyvolala výjimku. —> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Nepodařilo se inicializovat konfigurační systém. —> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Konfigurační oddíl system.serviceModel nebyl rozpoznán. (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Config\machine.config line 145)
v System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
v System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
v System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
v System.Configuration.ClientConfigurationSystem.EnsureInit(String configKey)
— Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku —
v System.Configuration.ClientConfigurationSystem.EnsureInit(String configKey)
v System.Configuration.ClientConfigurationSystem.PrepareClientConfigSystem(String sectionName)
v System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(String sectionName)
v System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
v System.Configuration.PrivilegedConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
v System.Diagnostics.DiagnosticsConfiguration.GetConfigSection()
v System.Diagnostics.DiagnosticsConfiguration.Initialize()
v System.Diagnostics.DiagnosticsConfiguration.get_Sources()
v System.Diagnostics.TraceSource.Initialize()
v System.Diagnostics.TraceSource.get_Switch()
v System.Transactions.Diagnostics.DiagnosticTrace…cctor()
— Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku —
v System.Transactions.Transaction.get_Current()
v System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Open()
v MailClient.Db.Database.OpenConnection(String fileName)
v MailClient.Db.Database.PrepareDatabase()
v MailClient.Db.Database…ctor()
v MailClient.Db.Database.Initialize()
v MailClient.Program.Main(String[] args)

eM Client
3.0.9287.0

Microsoft Windows NT 6.0.6002 Service Pack 2
2.0.50727.4016

System.TypeInitializationException
Inicializační metoda typu System.Transactions.Diagnostics.DiagnosticTrace vyvolala výjimku.
System.Transactions

System.Transactions.dll
100663323
System.Transactions
System.Transactions.Transaction
get_Current

0
24

System.Data.SQLite.dll
100663553
System.Data.SQLite
System.Data.SQLite.SQLiteConnection
Open

52f
83a

MailClient.exe
100685353
MailClient
MailClient.Db.Database
OpenConnection

mscorlib
System.String
fileName

43
9c

MailClient.exe
100685358
MailClient
MailClient.Db.Database
PrepareDatabase

3f
6a

MailClient.exe
100685348
MailClient
MailClient.Db.Database
.ctor

81
74

MailClient.exe
100685359
MailClient
MailClient.Db.Database
Initialize

0
14

MailClient.exe
100679344
MailClient
MailClient.Program
Main

mscorlib
System.String[]
args

624
a35

System.Configuration.ConfigurationErrorsException
Nepodařilo se inicializovat konfigurační systém.
System.Configuration

System.Configuration.dll
100663718
System.Configuration
System.Configuration.ClientConfigurationSystem
EnsureInit

mscorlib
System.String
configKey

136
214

System.Configuration.dll
100663719
System.Configuration
System.Configuration.ClientConfigurationSystem
PrepareClientConfigSystem

mscorlib
System.String
sectionName

8
1f

System.Configuration.dll
100663721
System.Configuration
System.Configuration.ClientConfigurationSystem
System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection

mscorlib
System.String
sectionName

0
12

System.Configuration.dll
100663931
System.Configuration
System.Configuration.ConfigurationManager
GetSection

mscorlib
System.String
sectionName

f
4e

System.dll
100678559
System
System.Configuration.PrivilegedConfigurationManager
GetSection

mscorlib
System.String
sectionName

0
20

System.dll
100666900
System
System.Diagnostics.DiagnosticsConfiguration
GetConfigSection

0
d

System.dll
100666904
System
System.Diagnostics.DiagnosticsConfiguration
Initialize

27
9e

System.dll
100666898
System
System.Diagnostics.DiagnosticsConfiguration
get_Sources

0
8

System.dll
100667158
System
System.Diagnostics.TraceSource
Initialize

13
46

System.dll
100667177
System
System.Diagnostics.TraceSource
get_Switch

0
9

System.Transactions.dll
100664401
System.Transactions
System.Transactions.Diagnostics.DiagnosticTrace
.cctor

1d1
3b6

System.Configuration.ConfigurationErrorsException
Konfigurační oddíl system.serviceModel nebyl rozpoznán. (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Config\machine.config line 145)
System.Configuration

System.Configuration.dll
100664012
System.Configuration
System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors
ThrowIfErrors

mscorlib
System.Boolean
ignoreLocal

28
9ef43

System.Configuration.dll
100663515
System.Configuration
System.Configuration.BaseConfigurationRecord
ThrowIfParseErrors

System.Configuration
System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors
schemaErrors

0
1f

System.Configuration.dll
100663427
System.Configuration
System.Configuration.BaseConfigurationRecord
ThrowIfInitErrors

0
b

System.Configuration.dll
100663718
System.Configuration
System.Configuration.ClientConfigurationSystem
EnsureInit

mscorlib
System.String
configKey

5a
c0

MailClient.exe
C:\Soft\eM Client\MailClient.exe
MailClient.exe
MailClient.exe
3.0.9287.0
eM Client
eM Client
3.0.9287.0
False
False
False
False
False
Jazykově neutrální

ntdll.dll
C:\Windows\system32\ntdll.dll
ntdll.dll
ntdll.dll.mui
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
NT Layer DLL
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

mscoree.dll
C:\Windows\system32\mscoree.dll
mscoree.dll
mscoree.dll
4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
Microsoft .NET Runtime Execution Engine
Microsoft® .NET Framework
4.0.31106.0
False
False
False
True
False
Angličtina (Spojené státy)

KERNEL32.dll
C:\Windows\system32\KERNEL32.dll
kernel32
kernel32
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
Windows NT BASE API Client DLL
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

guard32.dll
C:\Windows\system32\guard32.dll

5, 3, 174622, 1216
COMODO Internet Security
COMODO Internet Security
5, 3, 174622, 1216
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

USER32.dll
C:\Windows\system32\USER32.dll
user32
user32
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
Multi-User Windows USER API Client DLL
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

GDI32.dll
C:\Windows\system32\GDI32.dll
gdi32
gdi32
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
GDI Client DLL
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

ADVAPI32.dll
C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
advapi32.dll
advapi32.dll.mui
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Advanced Windows 32 Base API
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

RPCRT4.dll
C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
rpcrt4.dll
rpcrt4.dll.mui
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
Remote Procedure Call Runtime
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

VERSION.dll
C:\Windows\system32\VERSION.dll
version
VERSION.DLL
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Version Checking and File Installation Libraries
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

msvcrt.dll
C:\Windows\system32\msvcrt.dll
msvcrt.dll
msvcrt.dll
7.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Windows NT CRT DLL
Microsoft® Windows® Operating System
7.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

IMM32.DLL
C:\Windows\system32\IMM32.DLL
imm32
imm32
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Multi-User Windows IMM32 API Client DLL
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

MSCTF.dll
C:\Windows\system32\MSCTF.dll
MSCTF
MSCTF.DLL.MUI
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
MSCTF Server DLL
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

LPK.DLL
C:\Windows\system32\LPK.DLL
LanguagePack
LanguagePack
6.0.6002.18051 (vistasp2_gdr.090615-0258)
Language Pack
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18051
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

USP10.dll
C:\Windows\system32\USP10.dll
Uniscribe
Uniscribe
1.0626.6002.18244 (vistasp2_gdr.100416-0345)
Uniscribe Unicode script processor
Microsoft® Uniscribe Unicode script processor
1.0626.6002.18244
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

fltlib.dll
C:\Windows\system32\fltlib.dll
filterLib.dll
filterLib.dll.mui
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Filter Library
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

mscoreei.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscoreei.dll
mscoreei.dll
mscoreei.dll
4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
Microsoft .NET Runtime Execution Engine
Microsoft® .NET Framework
4.0.30319.1
False
False
False
True
False
Angličtina (Spojené státy)

SHLWAPI.dll
C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
SHLWAPI
SHLWAPI.DLL.MUI
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Shell Light-weight Utility Library
Microsoft® Windows ® 2000 Operating System
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

comctl32.dll
C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_5cb72f2a088b0ed3\comctl32.dll
comctl32
comctl32.DLL.MUI
6.10 (vista_rtm.061101-2205)
User Experience Controls Library
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

mscorwks.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorwks.dll
mscorwks.dll
mscorwks.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

MSVCR80.dll
C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_none_d08d7da0442a985d\MSVCR80.dll
MSVCR80.DLL
MSVCR80.DLL
8.00.50727.4053
Microsoft® C Runtime Library
Microsoft® Visual Studio® 2005
8.00.50727.4053
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

shell32.dll
C:\Windows\system32\shell32.dll
SHELL32
SHELL32.DLL.MUI
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
Windows Shell Common Dll
Microsoft® Windows ® 2000 Operating System
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

ole32.dll
C:\Windows\system32\ole32.dll
OLE32.DLL
OLE32.DLL.MUI
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Microsoft OLE for Windows
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

mscorlib.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\3aac7b97549d4ccf0c7dca3d1777f9b4\mscorlib.ni.dll
mscorlib.dll
mscorlib.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
Microsoft Common Language Runtime Class Library
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

uxtheme.dll
C:\Windows\system32\uxtheme.dll
UxTheme.dll
UxTheme.dll.mui
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Microsoft UxTheme Library
Microsoft® Windows ® 2000 Operating System
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

RocketDock.dll
C:\Soft\RocketDock\RocketDock.dll

False
False
False
False
False

PSAPI.DLL
C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
PSAPI
PSAPI
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Process Status Helper
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

mscorjit.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorjit.dll
mscorjit.dll
mscorjit.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
Microsoft .NET Runtime Just-In-Time Compiler
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System\6105bf688a73b76f19a29bac5dc46c16\System.ni.dll
System.dll
System.dll
2.0.50727.4205 (VistaSP2GDR.050727-4200)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4205
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Drawing.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Drawing\4902a7d63bcaf804d99870fa429112d1\System.Drawing.ni.dll
System.Drawing.dll
System.Drawing.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Windows.Forms.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Forms\2f94efac3e4eb40ed5ec5de5487458ac\System.Windows.Forms.ni.dll
System.Windows.Forms.dll
System.Windows.Forms.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Deployment.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Deployment\aba34f766014f9a846a51f78bc1b81b7\System.Deployment.ni.dll
System.Deployment.dll
System.Deployment.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
System.Deployment.dll
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Xml.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml\6d8a544918bc5ffd849721b7768bd299\System.Xml.ni.dll
System.Xml.dll
System.Xml.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Deployment.resources.dll
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Deployment.resources\2.0.0.0_cs_b03f5f7f11d50a3a\System.Deployment.resources.dll
System.Deployment.resources.dll
System.Deployment.resources.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
System.Deployment.dll
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

shfolder.dll
C:\Windows\system32\shfolder.dll
shfolder
shfolder.dll
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Shell Folder Service
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Data.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data\59e7c935de43872e66a83c5ab1c32de8\System.Data.ni.dll
system.data.dll
system.data.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Data.dll
C:\Windows\assembly\GAC_32\System.Data\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll
system.data.dll
system.data.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

WS2_32.dll
C:\Windows\system32\WS2_32.dll
ws2_32.dll
ws2_32.dll.mui
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Windows Socket 2.0 32-Bit DLL
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

NSI.dll
C:\Windows\system32\NSI.dll
nsi.dll
nsi.dll
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
NSI User-mode interface DLL
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

CRYPT32.dll
C:\Windows\system32\CRYPT32.dll
CRYPT32.DLL
CRYPT32.DLL.MUI
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Crypto API32
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

MSASN1.dll
C:\Windows\system32\MSASN1.dll
msasn1.dll
msasn1.dll
6.0.6002.18106 (vistasp2_gdr.090903-2340)
ASN.1 Runtime APIs
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18106
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

USERENV.dll
C:\Windows\system32\USERENV.dll
userenv
userenv.dll.mui
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Userenv
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

Secur32.dll
C:\Windows\system32\Secur32.dll
security.dll
security.dll
6.0.6002.18051 (vistasp2_gdr.090615-0258)
Security Support Provider Interface
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18051
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

mscorlib.resources.dll
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\2.0.0.0_cs_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll
mscorlib.resources.dll
mscorlib.resources.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
Knihovna tříd modulu Microsoft CLR
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

PROPSYS.dll
C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
propsys.dll
propsys.dll.mui
7.00.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Microsoft Property System
Windows® Search
7.00.6002.18005
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

OLEAUT32.dll
C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
OLEAUT32.DLL

6.0.6002.18005

6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

CLBCatQ.DLL
C:\Windows\system32\CLBCatQ.DLL
CLBCATQ.DLL
CLBCATQ.DLL
2001.12.6931.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
COM+ Configuration Catalog
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

urlmon.dll
C:\Windows\system32\urlmon.dll
UrlMon.dll
UrlMon.dll.mui
9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
OLE32 Extensions for Win32
Windows® Internet Explorer
9.00.8112.16421
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

iertutil.dll
C:\Windows\system32\iertutil.dll
IeRtUtil.dll
IeRtUtil.dll
9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
Run time utility for Internet Explorer
Windows® Internet Explorer
9.00.8112.16421
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

WININET.dll
C:\Windows\system32\WININET.dll
wininet.dll
wininet.dll.mui
9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
Internet Extensions for Win32
Windows® Internet Explorer
9.00.8112.16421
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

Normaliz.dll
C:\Windows\system32\Normaliz.dll
normaliz
normaliz.dll
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Unicode Normalization DLL
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

SETUPAPI.dll
C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
SETUPAPI.DLL
SETUPAPI.DLL.MUI
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
Windows Setup API
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

apphelp.dll
C:\Windows\system32\apphelp.dll
Apphelp
Apphelp
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Application Compatibility client library
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

rsaenh.dll
C:\Windows\system32\rsaenh.dll
rsaenh.dll
rsaenh.dll
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Microsoft Enhanced Cryptographic Provider
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Data.SQLite.dll
C:\Soft\eM Client\System.Data.SQLite.dll
System.Data.SQLite.dll
System.Data.SQLite.dll
1.0.64.0
System.Data.SQLite
System.Data.SQLite
1.0.64.0
False
False
False
False
False
Jazykově neutrální

System.Transactions.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Transactions\4ca5f8fcc95a91dc7f16392b8a82c45a\System.Transactions.ni.dll
system.transactions.dll
system.transactions.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Transactions.dll
C:\Windows\assembly\GAC_32\System.Transactions\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll
system.transactions.dll
system.transactions.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

sqlite3.dll
C:\Soft\eM Client\SQLite\x86\sqlite3.dll

False
False
False
False
False

jabber-net.dll
C:\Soft\eM Client\jabber-net.dll
jabber-net.dll
jabber-net.dll
2.1.3.760
Jabber-Net library
jabber-net
2.1.3.760
False
False
False
False
False
Jazykově neutrální

MailClient.Mail.dll
C:\Soft\eM Client\MailClient.Mail.dll
MailClient.Mail.dll
MailClient.Mail.dll
3.0.9231.0

3.0.9231.0
False
False
False
False
False
Jazykově neutrální

mscorsec.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsec.dll
mscorsec.dll
mscorsec.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
Microsoft .NET Security module
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

WINTRUST.dll
C:\Windows\system32\WINTRUST.dll
WINTRUST.DLL
WINTRUST.DLL
6.0.6002.18169 (vistasp2_gdr.091222-2238)
Microsoft Trust Verification APIs
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18169
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

imagehlp.dll
C:\Windows\system32\imagehlp.dll
IMAGEHLP.DLL
IMAGEHLP.DLL
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
Windows NT Image Helper
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

COMCTL32.dll
C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_88f3a38569c2c436\COMCTL32.dll
COMCTL32
COMCTL32.DLL.MUI
5.82 (vista_rtm.061101-2205)
Common Controls Library
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

ncrypt.dll
C:\Windows\system32\ncrypt.dll
ncrypt.dll
ncrypt.dll
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Windows cryptographic library
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

BCRYPT.dll
C:\Windows\system32\BCRYPT.dll
bcrypt.dll
bcrypt.dll
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Windows Cryptographic Primitives Library
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

NTMARTA.DLL
C:\Windows\system32\NTMARTA.DLL
ntmarta.dll
ntmarta.dll.mui
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Windows NT MARTA provider
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

WLDAP32.dll
C:\Windows\system32\WLDAP32.dll
WLDAP32.DLL
WLDAP32.DLL.MUI
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Win32 LDAP API DLL
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

SAMLIB.dll
C:\Windows\system32\SAMLIB.dll
SAMLib.DLL
SAMLib.DLL
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
SAM Library DLL
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

GPAPI.dll
C:\Windows\system32\GPAPI.dll
gpapi.dll
gpapi.dll.mui
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
Group Policy Client API
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

slc.dll
C:\Windows\system32\slc.dll
slcdll.dll
slcdll.dll.mui
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Software Licensing Client Dll
Operační systém Microsoft® Windows®
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

cryptnet.dll
C:\Windows\system32\cryptnet.dll
CRYPTNET.DLL
CRYPTNET.DLL
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
Crypto Network Related API
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

SensApi.dll
C:\Windows\system32\SensApi.dll
SensApi.dll
SensApi.dll
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)
SENS Connectivity API DLL
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6000.16386
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

NETAPI32.dll
C:\Windows\system32\NETAPI32.dll
NetApi32.DLL
NetApi32.DLL
6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830)
Net Win32 API DLL
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6002.18005
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

Cabinet.dll
C:\Windows\system32\Cabinet.dll
cabinet.dll
cabinet.dll
6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
Microsoft® Cabinet File API
Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6001.18000
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll
C:\Soft\eM Client\Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll
Outlook Primary Interop Assembly
Outlook Primary Interop Assembly
14.0.4536.1000
Microsoft.Office.Interop.Outlook
Microsoft Office 2010
14.0.4536.1000
False
False
True
False
True
Jazykově neutrální

MailClient.Collections.dll
C:\Soft\eM Client\MailClient.Collections.dll
MailClient.Collections.dll
MailClient.Collections.dll
1.0.9095.0
MailClient.Collections
MailClient.Collections
1.0.9095.0
False
False
False
False
False
Jazykově neutrální

System.Design.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Design\18625b2cd391d6bc95a91fa1e1ca3abc\System.Design.ni.dll
System.Design.dll
System.Design.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Web.Services.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Services\1f375f1c95410117ae00f6c417339c36\System.Web.Services.ni.dll
System.Web.Services.dll
System.Web.Services.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

Accessibility.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Accessibility\5b0159d1e1269d2da867b576bd6359d5\Accessibility.ni.dll
Accessibility.dll
Accessibility.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
.NET Framework
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Security.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Security\1af2791a92aee9218a4fe176a4ea0dbe\System.Security.ni.dll
System.Security.dll
System.Security.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
System.Security.dll
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

HtmlInterop.dll
C:\Soft\eM Client\HtmlInterop.dll
HtmlInterop.dll
HtmlInterop.dll
1.0.0.9
MSHTML Introperability Assembly
HtmlInterop.Properties
1.0.0.9
False
False
False
False
False
Jazykově neutrální

netlib.Dns.dll
C:\Soft\eM Client\netlib.Dns.dll
netlib.Dns.dll
netlib.Dns.dll
1.1.0.0
netlib.Dns
The ASP Emporium (http://www.aspemporium.com/)
1.1.0.0
False
False
False
False
False
Jazykově neutrální

OutlookAccountInterfaces.dll
C:\Soft\eM Client\OutlookAccountInterfaces.dll
OutlookAccountInterfaces.dll
OutlookAccountInterfaces.dll
1.0.0.1
OutlookAccountInterfaces
OutlookAccountInterfaces
1.0.0.1
False
False
False
False
False
Jazykově neutrální

System.Configuration.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuration\1c3962659c5efbdceb9e91170b04fe67\System.Configuration.ni.dll
System.Configuration.dll
System.Configuration.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
System.Configuration.dll
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Angličtina (Spojené státy)

System.Configuration.resources.dll
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration.resources\2.0.0.0_cs_b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.resources.dll
system.configuration.resources.dll
system.configuration.resources.dll
2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
System.Configuration.dll
Microsoft® .NET Framework
2.0.50727.4016
False
False
False
False
False
Čeština (Česká republika)

diasymreader.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\diasymreader.dll
diasymreader.dll
diasymreader.dll
8.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
Dia based SymReader
Microsoft® Visual Studio® 2005
8.0.50727.4016
False
False
True
True
False
Angličtina (Spojené státy)

This is a bug that affects applications using .NET Framework that happens when the installation of the framework itself is broken. It is tracked in Microsoft bug tracker at http://connect.microsoft.com/VisualSt… and the ticket also contains steps on how to workaround the issue.